Advies

Habest is actief, ondernemend en adviseert al vele jaren directies en aandeelhouders van veelal Nederlandse MKB bedrijven over een breed scala van onderwerpen zoals: strategievorming, veranderingsmanagement, bedrijfsopvolging, herstruktureringsvraagstukken, HR-beleid of bij wijzigingen in de aandeelhoudersstructuur van een onderneming.

In tegenstelling tot andere organisaties onderscheiden wij ons door een hoge handelingssnelheid, een grote mate van betrokkenheid en een pragmatische en ondernemende aanpak.

Habest heeft de mogelijkheid om interim management vraagstukken op te lossen c.q. in te vullen.

Habest beschikt over een groot netwerk en diverse samenwerkingsverbanden.