HR management

Habest beschikt over veel kennis en ervaring op het gebied van diverse HR-vraagstukken. Denk hierbij onder andere aan HR-begeleiding van reorganisaties, werving en selectie, het opzetten van personeelsbeleid en ondersteuning bij due diligence trajecten. Begeleiding van veranderingsprocessen en ondersteuning van directies en managementteams behoort ook tot de mogelijkheden.

Habest ziet HR management als zeer belangrijk aspect bij het beoordelen van nieuwe investeringen en voor ondersteuning van bestaande investeringen. Enkele voorbeelden zijn: investering in talenten, een nieuwe beoordelings- en functioneringssystematiek, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden of verandermanagement in de breedste zin van het woord.